b'16De OnderbouwEersteleerjaarDe brugklassen basis, kader en gl/tl-mavo kennen de volgende vakken: Nederlands, rekenen, biologie, wiskunde, Engels, mentoruur, lichamelijke opvoeding, creatieve techniek, media en ICT, mens & maatschappij, muziek, keuzewerktijd en talenturen.In de mavoklas wordt uiteraard mavo-stof aangeboden. Indien een leerling havo-potentieel blijkt te hebben, kan hij/zij tussentijds, of aan het einde van het schooljaar, naar een havo-opleiding. Het Diamant College heeft een intensieve samenwerking met het Edith Stein College.Wanneer heeft een leerling havo potentieel?Wanneer zij/hij tenminste een niet afgeronde 8 heeft voor de afzonderlijke vakken NL- Eng- Wis.Wanneer zij/hij tenminste een niet afgeronde 7 heeft voor de andere AVO-vakken.Wanneer zij/hij op de niet-AVO-vakken gemiddeld voldoende staat.Wanneer zij/hij ervan blijk geeft goed te kunnen plannen en organiseren.Wanneer de docenten vergadering het met elkaar eens is.Opstroom naar een ander niveau (uitgezonderd havo)Een leerling stroomt op naar een ander niveau als hij/zij:Voor alle CE-vakken een 7.5 gemiddeld heeft.Voor Nederlands minimaal een niet afgeronde 7.0 heeft.De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven.De docentenvergadering hiermee akkoord gaat.Afstroom naar een ander niveauEen leerling stroomt af als hij/zij:Vier tekorten heeft op de CE-vakken;De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven;De docentenvergadering hiermee akkoord gaat.'