b'5Leerlingen die langer dan twee jaar in Nederland zijn, maar nog wel taalachterstanden hebben, kunnen terecht in de taalklassen. Hierin kunnen zij hun taalachterstand bijspijkeren en vervolgens doorstromen in het reguliere onderwijs.Naast mavo en vmbo hebben wij ook een isk-afdeling, voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet beheersen. Binnen n of twee jaar leren zij de taal en gaan ze verder in het reguliere vo of mbo.Wij vinden het belangrijk dat kinderen een diploma halen, maar ook allerlei andere dingen leren. Denk hierbij aan nadenken over wie jij bent, wat jij wilt, wat jij kunt en wat jij daarvoor nodig hebt. We leren leerlingen samenwerken en samenleven.Onze school ligt in de rustige en groene wijk Mariahoeve, naast wijkpark De Horst, en is uitstekend bereikbaar met lijn 6 en bus 24. Ontdek in onze schoolgids wat wij allemaal in petto hebben. Het is heel wat!Diamant College, ontdek je talent!M.HellingDirecteur'