b'26kind over gezondheid en welbevinden. In overleg met u worden resultaten van het onderzoek zo nodig met school besproken. In het voortgezet onderwijs vindt het onderzoek op school plaats bij de leerlingen uit de 1e klas. U kunt, evenals de school (met uw toestemming) een extra onderzoek aanvragen bij de JGZ, wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind.Sinds enkele jaren is ook een gezinscoach verbonden aan het team van de Jeugdgezondheidszorg 4-19. De gezinscoach ondersteunt een gezin vanuit de thuissituatie en kan zo nodig toeleiden naar hulpverlening. Via de JGZ en de zorgcordinatoren kunt u met hen in contact komen.De JGZ zal gebruik maken van de adresgegevens uit de leerlingadministratie van de school. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden bij de school. Ook informeert de JGZ de school over de dag en het tijdstip van een uitnodiging. Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken bij de JGZ.Wanneer u niet hebt gereageerd op de uitnodiging, neemt JGZ telefonisch contact met u op. Als dit niet lukt, vraagt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige zo nodig aan school hoe het met uw kind gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt.GGD, Jeugdgezondheidszorg 4-19,CJG Haagse HoutAdres: Carpentierstraat 54Telefoonnummer: 070-7526501Mailadres: jgzcjghaagsehout@denhaag.nlMeer informatie kunt u vinden op:www.cjgdenhaag.nl http://www.denhaag.nl/home/bewoners/zorg-en-welzijn/to/Jeugdgezondheidszorg.htm'