b'24Voorwoord7Onze missie7Ons onderwijs7DC: school voor talentontwikkelingUitstel van keuzes8Loopbaanbegeleiding Buitenlandreis9Overgangsnormen 11De internationale schakelklassen 13Taalklas14Lessentabel16De onderbouw17De bovenbouw20DagindelingAfwezigheid en verzuim21Lesuitval22Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantieBezwaar en beroepOngeoorloofd verzuim 25De sociaal-emotionele ontwikkeling27Rapporten PTD (programma van toetsing en doorstroming) 28PTA (programma van toetsing en afsluiting)28 Hoe kun je je aanmelden?28Intake nieuwe leerlingen29Toelatingscriteria'