b'10ISK(InternationaleSchakelklas)De schakelklas is opgebouwd naar het niveau Nederlands dat de leerling gaat bereiken.De ontwikkeling van de leerling staat centraal. Elke 6 weken worden leerlingen besproken waardoor tussentijdse doorstroommogelijkheden steeds mogelijk gemaakt worden. Leerlingen hebben maximaal twee jaar om op niveau A2 te komen en voor langzame leerlingen is er de mogelijkheid tot een taalklas als overgangsklas naar 2B/K/M of naar 3B/K/M. Bevordering:deleerlingwordtbevorderdnaareenvolgendniveauopbasisvanresultatenvanDISK toetsen-TOA (rekenen en taal op basis van de toetskalender)-resultaten op de andere domeinen van Nederlands gemiddeld voldoende -werkhouding en motivatie bij alle vakken-resultaten bij andere vakken gemiddeld voldoende-leeftijd en vooropleidingDoorstroommogelijkhedenzijnerperperiodeenaanheteindevanhetschooljaar:Van A1 naar A2Van A1 naar een andere schoolVan A2 naar Taalklas (2T)Van A2 naar 2b/k/gl/tl-mavoVan A2 naar mbo-groepVan A2 naar een andere schoolVan mbo-groep naar mbo-niveau 1, 2, 3 of 4 (in februari en/of einde schooljaar)'